Rekolekcje „Jerycho – moc uwielbienia

W hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w dniach 9-11 września odbyły się rekolekcje „Jerycho – moc uwielbienia”, prowadzone przez o. Józefa Witko OFM. Wzięło w nich udział około 1300 osób.
Inspiracją dla rekolekcyjnych rozważań na temat mocy modlitwy uwielbienia była historia zdobycia Jerycha przez Naród Wybrany z 6 rozdziału Księgi Jozuego. Oprócz konferencji i homilii głoszonych przez o. Józefa Witko miała miejsce modlitwa o uzdrowienie.
Towarzyszący o. Józefowi Grzegorz Bacik przedstawiał zgromadzonym na rekolekcjach informacje na temat zagrożeń wiary, których źródłem są praktyki inspirowane ideologią new age i okultyzmem.
O. Józef Witko jest franciszkaninem, kaznodzieją i uczestnikiem ruchu charyzmatycznego. Od ponad dziesięciu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Jest autorem kilku książek i asystentem kościelnym czasopisma „Wypłyń na głębię”. Jest zaangażowany w działania Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej oo. Franciszkanów w Krakowie oraz inicjatywę Szpital Duchowy w Pińczowie.
Kolejne rekolekcje w Białymstoku prowadzone przez o. J. Witko odbędą się w styczniu 2017 roku.