Charyzmatyczne rekolekcje uzdrowienia prowadzone przez ks. J. Bashoborę

Około 1300 osób uczestniczyło w charyzmatycznych rekolekcjach uzdrowienia prowadzonych przez przybyłego z Ugandy ks. Johna Bashoborę, które miały miejsce w dniach 1-3 lipca 2016 r. w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.
John Baptist Bashobora urodził się w w Bushenyi w Ugandzie w 1946. Jako dziecko został osierocony przez ojca. Do osiągnięcia pełnoletności wychowywała go rodzina wuja. Mając 10 lat, wstąpił do niższego seminarium duchownego. Po ukończeniu niższego seminarium postanowił wstąpić do Zgromadzenia Świętego Krzyża. W tym celu wyjechał do Indii. Nie złożył jednak ślubów zakonnych i powrócił do Ugandy. Jako kleryk diecezjalny przyjął święcenia kapłańskie w 1972. Doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie z teologii duchowości. Przebywając w Rzymie, związał się z katolickim Ruchem Odnowy Charyzmatycznej. Po powrocie do rodzimej diecezji założył dwie szkoły podstawowe, dwie szkoły średnie oraz dwa sierocińce, w których opieką objęto 5 tys. sierot. Obecnie jest diecezjalnym koordynatorem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w archidiecezji Mbarara oraz członkiem Narodowego Stowarzyszenia Modlitwy Wstawienniczej.
Ks. Bashobora jest znanym w świecie rekolekcjonistą i prowadzącym charyzmatycznych spotkań modlitewnych. Do Polski przybył pierwszy raz w 2007 r.  Jednymi z najliczniejszych rekolekcji prowadzonych przez niego są spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie.