Charyzmatyczne Dni Młodych

Siódma edycja Charyzmatycznych Dni Młodych odbyła się w Hermanówce  w dniach 27-30 sierpnia 2016 r. Uczestniczyło w nich około 200 osób młodzieży szkół średnich, studentów i starszych.
Wśród prowadzących byli: ks. Radosław Rafał MSF, Marcin Jakimowicz i Marcin Zieliński. Tegoroczne ChDM zostały zorganizowane przez: Wspólnotę „Kairos”, Wspólnotę Dom Jednego Serca i alumnów AWSD w Białymstoku.
Więcej informacji na: facebook.com/charyzmatycznednimlodych