Kontakt

wpis w: Kontakt | 0

Wspólnota KAIROS wspolnota@kairos.bialystok.pl tel. +48 604 530 581 tel. +48 609 740 214 (dom w Hermanówce) Adres do korespondencji: Hermanówka 2, 16-061 Juchnowiec Kościelny   Numer konta: 92 2030 0045 1110 0000 0072 9150

1 2 3 4 14